Search
Search Menu

Om Tormod

Tormod Vinsand – jazzpianist, komponist og underviser

Jeg er uddannet som cand.phil. i musikvidenskab og har sideløbende med en karriere som pianist, komponist og arrangør siden 1988 undervist i rytmisk brugsklaver på Rytmisk Musikkonservatorium, Musikvidenskabligt Institut, Københavns Universitet og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Siden 2013 har jeg varetaget stillingen som musikskoleleder på Rødovre Musikskole.

De 3 vigtigste grunde til at jeg elsker at undervise

  • Glæden ved at hjælpe andre
  • At se og høre at en indsats giver resultater
  • Samværet om en fælles interesse
Mine undervisningsmetoder

Min formidling af viden foregår i et undervisningsmiljø, hvor det traditionelle lærer/elev-forhold er erstattet af dialog og samarbejde. Derfor er mit pædagogiske udgangspunkt altid den enkeltes eget musikalske og pianistiske standpunkt, og undervisningen tilrettelægges med dette som udgangspunkt og i fællesskab.

About Tormod

Tormod Vinsand – jazz pianist, composer and lecturer

I have a Master’s Degree in music and parallel with my career as a pianist,
composer and arranger, I have since 1988 been a lecturer in rhythmic piano at The Rhythmic
Music Conservatory, The Institute of Music at Copenhagen University, and the Royal Danish
Academy of Music .
Since 2013 I am employed as head of Rødovre School of Music .

The 3 most important reasons why I love teaching is:

  • the pleasure of helping others
  • to see and hear that what you do brings results
  • sharing a common interest
My teaching methods

My teaching is performed in an environment where the traditional teacher/pupil relationship is replaced by dialogue and cooperation. That is why my pedagogy is individualized according to the music and piano competence level of each person involved and my teaching is planned and performed accordingly .

Leave a Comment

Required fields are marked *.